Thursday, 03/12/2020 - 20:23|
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2020-2021.
 • Phụ lục Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục (đến 09/9/2020)
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mớiBộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.Download tại đây:    ...
 • Tài liệu tập huấn môn Toán
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 277 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Triển khai lồng ghép nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong các trường trung học
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn giáo dục quôc phòng và an ninh trong trường Tiểu học, THCS
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUÔC GIA
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 224 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Banner Flash 2019 Happy new year
  | Admin SGD Phú Yên | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ - TOÁN
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 294 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ - MÔN LỊCH SỬ
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ - MÔN NGỮ VĂN
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 290 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tin về trường đạt chuẩn quốc gia (tính đến ngày 23/4/2018)
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Các văn bản liên quan đến Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hoà | 281 lượt tải | 1 file đính kèm