Chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000287566
 Hôm nay :   225       
 Hôm qua :    632       
 Tất cả:   287566       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:  MN Hòa An Mã PMIS: 54563301
 Địa chỉ:   Hòa An, Phú Hòa, Phú yên
 Điện thoại:   0573.890.618
 Thư điện tử:   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaan-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  MN Hòa Thắng Mã PMIS: 54563302
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057502.290
 Thư điện tử:   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoathang-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  MN Thị trấn Phú Hòa Mã PMIS: 54563403
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.628.5530
 Thư điện tử:   ttphuhoa.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  MN Hòa Định Đông Mã PMIS: 54563304
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2481.338
 Thư điện tử:   hddong.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoadinhdong-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  MN Hòa Định Tây Mã PMIS: 54563305
 Địa chỉ:   Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3870.823
 Thư điện tử:   hdtay.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoadinhtay-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  MN Hòa Hội Mã PMIS: 54563306
 Địa chỉ:   Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2475.478
 Thư điện tử:   hoahoi.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoahoi-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  MN Hòa Trị Mã PMIS: 54563307
 Địa chỉ:   Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2480.444
 Thư điện tử:   hoatri.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoatri-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  MN Hòa Quang Bắc Mã PMIS: 54563308
 Địa chỉ:   Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2217.569
 Thư điện tử:   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaquangbac-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  MN Hòa Quang Nam Mã PMIS: 54563309
 Địa chỉ:   Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2475.569
 Thư điện tử:   hqnam.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaquangnam-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  MN Họa Mi Mã PMIS: 545633091
 Địa chỉ:   Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa
 Điện thoại:   0573.889679
 Thư điện tử:   hoami.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoami-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  TH Hòa An 1 Mã PMIS: 54563401
 Địa chỉ:   Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3890.130
 Thư điện tử:   th.hoaan1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaan1-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  TH Hòa An 2 Mã PMIS: 54563402
 Địa chỉ:   Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.
 Thư điện tử:   th.hoaan2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaan2-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  TH Hòa Trị 1 Mã PMIS: 54563403
 Địa chỉ:   Phụng Tường, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.398
 Thư điện tử:   th.hoatri1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoatri1-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  TH Hòa Trị 2 Mã PMIS: 54563404
 Địa chỉ:   Qui Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.343
 Thư điện tử:   th.hoatri2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoatri2-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  TH Hòa Trị 3 Mã PMIS: 54563405
 Địa chỉ:   Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.433
 Thư điện tử:   th.hoatri3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoatri3-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  TH Hòa Thắng 1 Mã PMIS: 54563406
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.
 Thư điện tử:   th.hoathang1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoathang1-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  TH Hòa Thắng 2 Mã PMIS: 54563407
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.164
 Thư điện tử:   th.hoathang2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoathang2-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  TH Hòa Thắng 3 Mã PMIS: 54563408
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.187
 Thư điện tử:   th.hoathang3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoathang3-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  TH Hòa Thắng 4 Mã PMIS: 54563409
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.248
 Thư điện tử:   th.hoathang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoathang4-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  TH Hòa Quang 1 Mã PMIS: 54563410
 Địa chỉ:   Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.435
 Thư điện tử:   th.hoaquang1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaquang1-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  TH Hòa Quang 2 Mã PMIS: 54563411
 Địa chỉ:   Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.338
 Thư điện tử:   th.hoaquang2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaquang2-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  TH Hòa Quang 3 Mã PMIS: 54563412
 Địa chỉ:   Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.362
 Thư điện tử:   th.hoaquang3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaquang3-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  TH Hòa Quang 4 Mã PMIS: 54563418
 Địa chỉ:   Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.378
 Thư điện tử:   th.hoaquang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoaquang4-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  TH Thị trấn Phú Hòa Mã PMIS: 54563413
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.146
 Thư điện tử:   th.trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ththitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  TH Hòa ĐỊnh Đông Mã PMIS: 54563414
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.160
 Thư điện tử:   th.hddong.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoadongdong-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  TH Hòa Định Tây 1 Mã PMIS: 54563415
 Địa chỉ:   Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3880.007
 Thư điện tử:   th.hdtay1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoadinhtay1-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  TH Hòa Định Tây 2 Mã PMIS: 54563416
 Địa chỉ:   Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3880.018
 Thư điện tử:   th.hoadt2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoadinhtay2-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  TH Hòa Hội Mã PMIS: 54563417
 Địa chỉ:   Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3877.008
 Thư điện tử:   th.hoahoi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thhoahoi-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Trần Hào Mã PMIS: 54563501
 Địa chỉ:   Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.350
 Thư điện tử:   tranhao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcstranhao-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Lương Văn Chánh Mã PMIS: 54563502
 Địa chỉ:   Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.325
 Thư điện tử:   luongvanchanh.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcsluongvanchanh-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Thế Bảo Mã PMIS: 54563506
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3886.108
 Thư điện tử:   nguyenthebao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcsnguyenthebao-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  THCS Hòa Định Tây Mã PMIS: 54563507
 Địa chỉ:   Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3880.022
 Thư điện tử:   hoadinhtay.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcshoadinhtay-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  THCS Thị trấn Phú Hòa Mã PMIS: 54563508
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2475.279
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  THCS Hòa An Mã PMIS: 54563509
 Địa chỉ:   Hòa An, Phú Hòa, Phú yên
 Điện thoại:   057.3890.166
 Thư điện tử:   hoaan.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcshoaan-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Hòa Hội Mã PMIS: 54563510
 Địa chỉ:   Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3502.551
 Thư điện tử:   hoahoi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcshoahoi-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Hòa Quang Mã PMIS: 54563511
 Địa chỉ:   Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3868.133
 Thư điện tử:   hoaquang.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://thcshoaquang-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA
Địa chỉ :Thôn Định Thọ, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại :057.3886.549-Thư điện tử: pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA