Chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000287532
 Hôm nay :   191       
 Hôm qua :    632       
 Tất cả:   287532       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   MN Hòa An 0573.890.618   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn HT
2   MN Hòa Thắng 057502.290   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
3   MN Thị trấn Phú Hòa 057.628.5530   ttphuhoa.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
4   MN Hòa Định Đông 057.2481.338   hddong.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
5   MN Hòa Định Tây 057.3870.823   hdtay.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
6   MN Hòa Hội 057.2475.478   hoahoi.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
7   MN Hòa Trị 057.2480.444   hoatri.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
8   MN Hòa Quang Bắc 057.2217.569   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
9   MN Hòa Quang Nam 057.2475.569   hqnam.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
10   MN Họa Mi 0573.889679   hoami.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn LÊ THỊ THÙY NGA
11   TH Hòa An 1 057.3890.130   th.hoaan1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
12   TH Hòa An 2 057.   th.hoaan2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
13   TH Hòa Trị 1 057.3868.398   th.hoatri1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
14   TH Hòa Trị 2 057.3868.343   th.hoatri2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn Lê Trọng Cung
15   TH Hòa Trị 3 057.3868.433   th.hoatri3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
16   TH Hòa Thắng 1 057.   th.hoathang1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
17   TH Hòa Thắng 2 057.3886.164   th.hoathang2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
18   TH Hòa Thắng 3 057.3886.187   th.hoathang3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
19   TH Hòa Thắng 4 057.3886.248   th.hoathang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
20   TH Hòa Quang 1 057.3868.435   th.hoaquang1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
21   TH Hòa Quang 2 057.3868.338   th.hoaquang2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
22   TH Hòa Quang 3 057.3868.362   th.hoaquang3.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
23   TH Hòa Quang 4 057.3868.378   th.hoaquang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
24   TH Thị trấn Phú Hòa 057.3886.146   th.trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
25   TH Hòa ĐỊnh Đông 057.3886.160   th.hddong.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
26   TH Hòa Định Tây 1 057.3880.007   th.hdtay1.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
27   TH Hòa Định Tây 2 057.3880.018   th.hoadt2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
28   TH Hòa Hội 057.3877.008   th.hoahoi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
29   THCS Trần Hào 057.3868.350   tranhao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
30   THCS Lương Văn Chánh 057.3868.325   luongvanchanh.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
31   THCS Nguyễn Thế Bảo 057.3886.108   nguyenthebao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
32   THCS Hòa Định Tây 057.3880.022   hoadinhtay.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
33   THCS Thị trấn Phú Hòa 057.2475.279   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
34   THCS Hòa An 057.3890.166   hoaan.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
35   THCS Hòa Hội 057.3502.551   hoahoi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
36   THCS Hòa Quang 057.3868.133   hoaquang.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA
Địa chỉ :Thôn Định Thọ, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại :057.3886.549-Thư điện tử: pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA