CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

 Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
179587
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
  LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC
 
 
  Trưởng Phòng:Trình Ngọc Mẫn
Điện thoại : 0573886549
Địa chỉ : Phường 2, TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử: tnman.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách chung, xây dựng cơ bản, tài chính , tổ chức

  Phó Trưởng phòng:Nguyễn Xuân Nghi
Điện thoại : 057-3886885
Địa chỉ : Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử: nxnghi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS và hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Phó Trưởng Phòng:Đinh Công Thạch
Điện thoại :
Địa chỉ : Xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên
Thư điện tử: dcthach.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách chuyên môn

   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa-Phú Yên-Việt Nam
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị Trấn Phú Hòa - Huyện Phú Hòa - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048