Thursday, 03/12/2020 - 20:42|
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2020-2021.
 • Nguyễn Văn Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn ngành
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0573.886.889
  • Email:
   nvtuong.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tổng hợp đăng ký thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; Hướng dẫn, thi đua khen thưởng đến các đơn vị trường học; soạn thảo và hướng dẫn các văn bản về thi đua khen thưởng; Tổng hợp đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu năm, thi đua cuối năm; Tổng hợp xét đề tài sáng kiến kinh nghiệm và tham gia hội đồng xét SKKN; Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Lê Tự Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0573.886.549
  • Email:
   ltluc.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo ( tổng hợp các công văn đi – đến trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho các bộ phận chức năng thực hiện. Lưu trữ văn bản đi, đến); Đánh máy văn bản, in ấn văn bản, quản lý các con dấu, trực điện thoại, FAX cơ quan phòng; Tiếp nhận các bản thảo để trình duyệt, các bản đánh máy... để trình lãnh đạo ký (theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan); Lên lịch hoạt động của cơ quan và các cuộc họp của lãnh đạo; Thực hiện văn thư – lưu trữ theo ISO 9001-2008; Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Phạm Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.887.056
  • Email:
   pmhoang.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Theo dõi và tiếp nhận hồ sơ nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục trong huyện thực hiện 2 đợt/năm. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định, trình lãnh đạo phê duyệt và gửi UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện trình tỉnh giải quyết .Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hoàn thành hồ sơ nghỉ hưu và chế độ hưu cho cán bộ công chức, viên chức trong ngành giáo dục huyện. Phụ trách cập nhật và lưu hồ sơ công chức, viên chức, phần mềm Pmis. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, xây dựng phòng thư viện, thiết bị trường học đạt chuẩn quốc gia. Phụ trách Bảo hiểm xã hội của cơ quan Phòng Giáo dục. Phụ trách theo dõi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ viên chức. Thực hiện báo cáo của cấp trên thuộc công việc phụ trách và thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Trịnh Phan Bé Tý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0935.601.825
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Nhân viên Bảo vệ
 • Lê Thị Sanh Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   01266.783.924
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Nhân viên tạp vụ
 • Đỗ Quốc Hội
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng hợp, quản lí văn bằng chứng chỉ.