Thứ bảy, 20/01/2018 - 10:14|
CHÀO MỪNG QUÍ KHÁCH ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA
 • Nguyễn Xuân Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.886.610
  • Email:
   nxnghi.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tham mưu cho Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.Phụ trách công tác hành chính; Hoạt động Đoàn – Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phụ trách công tác Trung tâm học tập cộng đồng, các hoạt động của các tổ chức Hội; Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 • Đặng Trần Trung Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.881.526
  • Email:
   dttdong.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tham mưu cho Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành công tác chuyên môn của 03 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, lịch hoạt động chuyên môn các ngành học mầm non, Tiểu học, THCS; Triển khai chỉ đạo công tác PCGD, trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, … Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 • Trình Ngọc Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng - Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573.886.609
  • Email:
   tnman.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chung.