CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

 Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
179738
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
THCS Trần Hào
  Địa chỉ:
Xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa
  Điện thoại:
3868350
  Thư điện tử :
tranhao.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa-Phú Yên-Việt Nam
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị Trấn Phú Hòa - Huyện Phú Hòa - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048