Chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000287825
 Hôm nay :   6       
 Hôm qua :    478       
 Tất cả:   287825       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  MN Hòa An Mã PMIS: 54563301
 Địa chỉ:   Hòa An, Phú Hòa, Phú yên
 Điện thoại:   0573.890.618
 Thư điện tử:   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaan-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  MN Hòa Thắng Mã PMIS: 54563302
 Địa chỉ:   Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057502.290
 Thư điện tử:   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoathang-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  MN Thị trấn Phú Hòa Mã PMIS: 54563403
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.628.5530
 Thư điện tử:   ttphuhoa.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  MN Hòa Định Đông Mã PMIS: 54563304
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2481.338
 Thư điện tử:   hddong.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoadinhdong-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  MN Hòa Định Tây Mã PMIS: 54563305
 Địa chỉ:   Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3870.823
 Thư điện tử:   hdtay.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoadinhtay-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  MN Hòa Hội Mã PMIS: 54563306
 Địa chỉ:   Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2475.478
 Thư điện tử:   hoahoi.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoahoi-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  MN Hòa Trị Mã PMIS: 54563307
 Địa chỉ:   Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2480.444
 Thư điện tử:   hoatri.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoatri-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  MN Hòa Quang Bắc Mã PMIS: 54563308
 Địa chỉ:   Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2217.569
 Thư điện tử:   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaquangbac-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  MN Hòa Quang Nam Mã PMIS: 54563309
 Địa chỉ:   Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.2475.569
 Thư điện tử:   hqnam.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoaquangnam-phuhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  MN Họa Mi Mã PMIS: 545633091
 Địa chỉ:   Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa
 Điện thoại:   0573.889679
 Thư điện tử:   hoami.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://mnhoami-phuhoa.phuyen.edu.vn/
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA
Địa chỉ :Thôn Định Thọ, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại :057.3886.549-Thư điện tử: pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA