Thứ bảy, 20/01/2018 - 10:08|
CHÀO MỪNG QUÍ KHÁCH ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ HÒA
Hướng dẫn tổng kết 5 năm "Đề án triển khai PP-Bàn tay nặn bột giai đoạn 2011-2015"
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác trọng tâm GDTiH, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo nhận tiền tương trợ tháng 4/2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý báo cáo tổng kết năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời họp đánh giá công tác thống kê năm học 2015-2016 và xây dựng kế hoạch phát triển GDĐT năm 2017
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực