Thursday, 03/12/2020 - 20:09|
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2020-2021.
Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH

Tổ chức bồi dưỡng đại trà các mô đun bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lí, giáo viên trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2020 - 2022 để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực